AECO søker kommunikasjonssjef

October 22nd, 2021

Ekspedisjonscruisenæringen er i vekst og AECO styrker laget for å følge opp våre aktiviteter og prosjekter. Vi søker en driftig kommunikasjonssjef som kan hjelpe oss opprettholde og styrke AECOs posisjon som en viktig premissleverandør innenfor bærekraftig reiseliv. Vi er på utkikk etter deg som vil jobbe i skjæringspunktet mellom næringsliv og forvaltning og legge til rette for fremtidsrettet og miljøvennlig næring i nord.

Som kommunikasjonssjef for AECO vil du ha oppgaver knyttet til strategisk kommunikasjon samt den daglige ledelsen av AECOs interne og eksterne kommunikasjon. Du vil være dypt involvert i vårt arbeid med myndighetskontakt, interessefremme og samfunnsansvar. Du vil også ha ansvar for krisekommunikasjon og inngå i vårt responsteam ved hendelser.

I tillegg til å jobbe med strategisk kommunikasjon vil du ha varierte oppgaver knyttet til det daglige kommunikasjonsarbeidet. Dette inkluderer ansvar for alle våre kommunikasjonskanaler, mediekontakt og internkommunikasjon.

Vi søker deg som har:

  • Minimum tre års formell utdanning fra et relevant felt eller erfaring for å kompensere for mangel på formell utdanning
  • Minimum tre års erfaring innen kommunikasjonsarbeid
  • Svært gode ​​engelskkunnskaper og sikker språkføring
  • Erfaring med sosiale medier, nettside og pressearbeid
  • Svært gode ferdigheter innen prosjektledelse og tidsstyring
  • Evne til å håndtere flere oppgaver og prosjekter
  • Selvgåen, velorganisert, strukturert

Ideelt sett kan du også ha:

  • Kjennskap til AECO og den arktiske ekspedisjonscruisenæringen
  • Erfaring innen krisekommunikasjon
  • Ferdigheter innen andre språk som snakkes i arktiske land

Den ideelle kandidaten er omgjengelig, profesjonell og liker å jobbe på tvers and landegrenser og kulturer. Du bør også trives med faglige utfordringer og et høyt arbeidstempo. Hvis dette høres ut som deg, kan du være en god match for denne stillingen.

Vi tilbyr en jobb med allsidige oppgaver i et internasjonalt arbeidsmiljø som byr på gode muligheter for læring og faglige utvikling. Stillingen er en mulighet til å spille en viktig rolle i en organisasjon og næring i vekst. Sammen med et team av kompetente og motiverte kollegaer vil du bidra til fremme bærekraftig reiseliv i Arktis.

Kommunikasjonssjefen ansettes i fast stilling med lønn etter avtale. Stillingen innebærer reising. Stillingen vil fortrinnsvis være basert ved vårt hovedkontor i Tromsø. Kandidater bosatt andre steder i Norge, Grønland eller Danmark kan vurderes. Tiltredelse vil være så snart som mulig.

Send søknad, CV og arbeidseksempler (tekster, pressemeldinger, innhold på sosiale medier, osv.) til aeco@aeco.no . AECO vil vurdere søknader fortløpende og interesserte kandidater bes søke snarest mulig. Spørsmål kan rettes til nåværende kommunikasjonssjef Edda Falk (celle 476 32 550, e -post edda (a) aeco.no) eller administrerende direktør Frigg Jørgensen, (celle 913 90 554, e -post frigg (a) aeco.no).

Om AECO

Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) er en norskregistrert internasjonal organisasjon for arktiske ekspedisjonscruiseoperatører og tilhørende næringer. AECOs hovedmål er å sikre miljøvennlig, trygg og hensynsfull turisme i Arktis, samt fremme interesser på vegne av våre medlemmer. Vi har rundt 70 internasjonale medlemmer opererer mer enn 60 fartøy i Arktis. AECOs sekretariat har syv ansatte og har hovedkontor i Tromsø.